Graduering
Bælteprøve

Kyu graduering

Der afholdes normalt Kyu-graduering to gange om året i henholdsvis juni og december i forbindelse med sæsonafslutning. Det er din træner der vurderer om du er klar til prøven. At komme til graduering kræver også at du har passet din træning med minimalt fravær. Du kan således ikke forvente at kunne holde pause i længere tid, og alligevel komme til graduering. For at komme op på det nødvendige niveau som graduering kræver, skal du påregne at deltage i 2 ugentlige lektioner.

Udføres pensum tilfredsstillende, vil du modtage din nye grad. Graden registreres af klubbens Sensei på et Kyu-Kort eller i et Kyu-Pas.

Kyu-grader, eller for den sags skyld Dan-grader, skal ikke opfattes som en målestok eleverne imellem. Graderne er ene og alene en indikation for en selv, i forbindelse med ens personlige udvikling indenfor kampkunst. Gradueringen beror således på en individuel vurdering af personen.

Der vil ved fysiske gradueringer altid blive taget højde for elevens udviklingstrin, alder, motorik og lignende forhold.

Mon Kyu

Bælter der anvendes til børn i alderen 5-7 år og 8-12 år.

Kyu

Bælter der anvendes på ungdoms- og voksenhold.