Udmeldelse

Udmelding

Udmeldelse sker ved at sende en e-mail til anshinkaratedo@gmail.com eller ved at bruge udmeldelsesformularen.
Husk også at informere din træner om din udmeldelse.

Du er udmeldt, når du har modtaget vores bekræftelse på, at du er udmeldt. Du er først udmeldt, når eventuelle kontingentrestancer er indbetalt.

Passivt medlemsskab

Der kan være flere årsager til at melde sig ud, med et  passivt medlemskab kan du beholde forbindelsen til Anshin, det indebærer visse fordele.

Med et passivt medlemskab følger visse rettigheder, du kan læse mere om dette under menu punktet passivt medlemsskab.