Karatens historie

Hvad er/betyder karate?

Selve ordet karate kan deles op i to ord: "Kara" der betyder tom og "Te" der betyder hånd. Navnet skal fortolkes som kunsten at forsvare sig uden våben. For at tilpasse sig europærernes temperament er karate i vid udstrækning blevet gjort til en sport. Men karate er mere end det. Karate er en livsstil, der hjælper dig til at udvikle dine fysiske som dine psykiske færdigheder. Og samtidig giver den en øget selvsikkerhed, i takt med at man bliver i stand til at kunne forsvare sig.

 

Bodhidharma:

BodhidharmaIgennem mange generationer er historien om karatens oprindelse blevet overført via mund til mund. Mange informationer er gået tabt ad denne vej. Men sagnet fortæller at Bodhidharma i år 516/517 drog fra Indien for at udbrede sin tro (Zen Buddhismen). Efter en lang rejse, der varede flere år, kom han til Shao-Lin templet, der ligger i Hunan provinsen i Kina. Her fandt han imidlertid, at munkenes fysiske form var ret så ringe.
Bodhidharma sammensatte et øvelsesprogram, bestående af meditation, åndedrætsøvelser samt fysiske øvelser bl.a. taget fra dyrenes verden. Det viste sig snart at munkene kom i bedre fysisk form, og samtidig lærte de på denne måde at forsvare sig selv. Stilen blev hurtig kendt over det meste af Kina som "Shao-Lin kempo". På et tidspunkt nåede "Shao-Lin kempo" til "RyuKyu øerne". 

 

"To-De" på Okinawa:

SakugawaOkinawa er den største ø i en gruppe af øer ved navn Ryukyu. Hvordan systemerne nøjagtig har udviklet sig, indtil de nåede Okinawa, vides der meget lidt om. Men man ved, at Sakugawa, der levede på Okinawa i årene 1733-1815 underviste i "To-De". Han havde lært denne kunst da han var på en rejse i Kina. På samme tidspunkt var Ku Shanku, som var en kinesisk Kempo-ekspert, også kommet til Okinawa.
Man ved at stilen "To-De" blev lært og undervist i de tre Okinawa byer Naha, Tomari og Shuri. Byerne var uafhængig af hinanden på den måde, at hvert samfund havde egen konge, adelige, handelsfolk, bønder og fiskere. Derfor opstod der også tre forskellige stilarter som blev kendt under navnene Naha-te, Tomari-te og Shuri-Te.

Moderne karate:

Tomari-te og Shuri-Te blev med tiden blandet sammen og kendt under navnet "Shorin-Ryu". Naha-te blev kendt som "Shorei-ryu".Sokon Matsumura (1809-1898) var en af tidens store "Shorin-Ryu" mestre, han underviste Yasutsune Itosu (1832-1918) og Yasutsune Asato (1830-1915).
Både Itosu og Asato var senere læremestre for Gichin Funakoshi.

 

Gichin Funakoshi ....

Funakoshi.... er uden tvivl det menneske som har betydet mest for udbredelsen af karate. I året 1921 blev der i Tokyo afhold opvisning af forskellige kampstile. Det var her Gichin Funakoshi introducerede karate som den første.

Karate-Dõ er Karatens rigtige brug, udført med den rette forståelse. Den der oprigtigt træner i denne Dõ og virkelig forstår Karate-Dõ bliver aldrig nemt trukket ind i en kamp.

Studerende af enhver kunstart, som klart indbefatter karate-dõ, må aldrig glemme at forædle sind og krop.

At vinde et hundrede sejre i et hundrede slag er ikke den største færdighed. At besejre fjenden, uden at kæmpe, er den største færdighed.

Gichin Funakoshi (1868 - 1957).

 

Shigeru Egami (1912 - 1981)

Shigeru EgamiShigeru Egami blev født i Fukuoka Prefecture i 1912.

Foruden at være en af Gichin Funakoshi tidligste elever, var han også en af Funakoshi’s mest trofaste tilhænger og følgesvende.

Shigeru Egami fik til opgave af Gichin Funakoshi, i samarbejde med Yoshitaka (Gigo) Funakoshi, at udvikle karate. Desværre døde Yoshitaka (Gigo) Funakoshi alt for tidligt, og Shigeru Egami måtte fortsætte på egen hånd.

Når man i dag taler om Shotokai, så falder tanken uden tvivl på Shigeru Egami, som helt og holden har æren for shotokai stilen som den trænes i dag.

Shigeru Egami holdt posten som chefinstruktør for den nybyggede Shoto-kan dojo i 1976 og indtil sin død i 1981.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Mini Gasshuku 28-10-2017
  • Hyggetræning
  • Fællestræning 11. september 2017 - børn og unge hold
  • Karate tilbageblik
  • Kyu Graduering Marts 2017
  • Svendborg Karate børn og unge hold
  • Kyu Graduering 08 dec 2016
  • Årets Prisuddeling 2016
  • Svendborg Karate børn og unge hold
  • Svendborg Karate børn og unge hold

Karate, Kenpo-Jutsu og Kickboxing i Svendborg | Selvforsvar på Fyn | Copyright © 2000 - 2018 www.anshin.dk

Shoppingtime.dk - the new fashion way